Farské oznamy na 29. nedeľu v období cez rok – 18. 10. 2015

  1. V októbri sa modlievame sv.ruženec pred večernou sv.omšou o 17.55 h.
  2. Dnes slávime Misijnú nedeľu, máme zbierku na misie. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. Prosíme Vás i o zbieranie poštových známok, ktoré môžete dať do krabici vo vestibule kostola, ktoré sú potrebné pre misie.
  3. Dnes všetkýcd farníkov srdečne pozývame na Deň otvorených dverí v Saleziánskom mládežníckom stredisku o 15.30 h. Môžete sa tešiť na futbalový turnaj, guľáš, prehliadky priestorov saleziánskeho strediska a ďalšie zaujímavosti. Viac informácií nájdete na plagáte pri východe z kostola.
  4. Ďakujeme všetkým organizátorom púte do Turína  pútnikom, sprievodcom don Jozefovi Kmecovi a don Jurajovi Kovalovi pri príležitosti 200. výročia narodenia don Bosca.
  5. V noci zo soboty 24. na 25. októbra sa mení čas. Hodinky o 3,00 hod. letného času posúvame na 2,00 hod.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 30. v období cez rok.