Púte k Sedembolestnej sa zúčastnil aj zbor STAGG

Bohoslužobný program tohtoročnej púte k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne sa začal v piatok 11. septembra. Na pondelok bol pripravený mládežnícky program pod názvom Agapé, ktorého súčasťou bol muzikál o Chiarre Luce Badano, koncert skupiny Spektrum či „rehoľná kaviareň“, kde mladí mohli stretnúť viacerých rehoľníkov. O polnoci sa konala svätá omša, na ktorú bol pozvaný zaspievať zbor STAGG a mohol sa tak spolu s pútnikmi priblížiť k milostivej soche a prispieť svojím spevom k oslavám Sedembolestnej. Po svätej omši si účastníci mohli vypočuť skúsenosti exorcistu, program ukončila adorácia a modlitba Korunky k Božiemu Milosrdenstvu. Púť vyvrcholila 15. septembra, na sviatok sedembolestnej Panny Márie, za účasti prezidenta a ďalších štátnikov. Arcibiskup Cyril Vasiľ v homílii, ktorá zarezonovala veriacimi i médiami, pomenoval sedem bolestí Slovenska a vyjadril sa k pálčivým problémom utečeneckej krízy či stavu súdnictva. Nielen pútnikom adresoval záverečnú myšlienku: „Slovensko má v znaku tri vrchy a kríž. Jeho vrchy nám
pripomínajú, že máme vystupovať do výšky, morálnej i duchovnej. Kríž je ukazovateľom, smerovníkom, anténou zachytávajúcou signál z výsosti.“ Po slávnostnej svätej omši sa konala ďakovná bohoslužba východného obradu, takzvaný akatist k Bohorodičke. 16. septembra program ukončila Púť seniorov a chorých. Oficiálna história šaštínskej púte
siaha do roku 1732, kedy bola socha Sedembolestnej Panny Márie vyhlásená za milostivú. Stalo sa tak na základe doloženia mnohých zázrakov, ktoré sa udiali na jej príhovor. Dôležitým medzníkom bol rok 1927, v ktorom bola Sedembolestná Panna Mária vyhlásená za patrónku Slovenska. Priemerne sa púte zúčastňuje okolo 20 tisíc veriacich, v minulom jubilejnom roku Sedembolestnej to bolo až 50 tisíc pútnikov.

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.