Maxistretko

9. september 2015

dátum

Salezko, Sásová

miesto

Natália Molitorisová,
Dominika Bernátová

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.