Duchovné cvičenia na Ranči

Kazateľ Juraj Kovaľ si pre nás pripravil tému “V dome otca” založenú na podobenstve o Márnotratnom synovi. 11 účastníkov cvičení malo možnosť načerpať novú silu a povzbudenie do ďalšieho roka počas adorácii, silencia, či diskusie. O výborné jedlo sa starala rodinka “Dovičov”, ktorým touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Pozrieť nás prišiel aj nový direktor – Jožko Špalek, ktorý sa hneď aktívne zapojil do diskusie a záverečného spovedania. Ďakujeme ešte raz aj kazateľovi Jurovi a Lukášovi, ktorý pomáhal s organizáciou akcie.

Video z akcie:

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.