Plánovanie mladých

Ako každý rok, ani tentokrát sme my, animátori, nenechali nič na náhodu a ešte počas prázdnin sme sa pustili do plánovania nového školského roka. Dopodrobna sme preberali všetky akcie od najmenších až po najväčšie. Pribudlo mnoho nových nápadov a riešení. Okrem riešenia jednotlivých akcií sme ale privítali aj novú generáciu animátorov, ktorá sa pomaly, ale isto začína angažovať v našom stredisku. Ťažiskovou témou plánovania nebolo však len vymýšľať, vylepšovať a zväčšovať strediskové akcie. Bolo to predovšetkým prehodnocovanie vnútornej motivácie animátorov a vzbudzovanie túžby byť naozaj dobrými a príkladnými animátormi pre deti a mládež, ktoré ku nám prichádzajú. Zaumienili sme si rásť v zodpovednosti, byť vzorom pre deti, ale aj mladších animátorov, no a hlavne sa všetkým týmto približovať Bohu. Lebo len to nám umožní, ako vraví naše heslo „ ÍSŤ DO VECÍ S NOVÝM NASADENÍM!“

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.