Hecni Sa!

Tradičná streetworková akcia na ihriskách pod oporným múrom na Rudohorskej ulici.

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.