Hecni Sa – 3. deň

28. august 2015

dátum

Rudohorská, Sásová

miesto

Ján Jamriška

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.