Hecni Sa – 2. deň

27. august 2015

dátum

Rudohorská, Sásová

miesto

Lucia Trimayová

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.