Čo som zažil ako dobrovoľník v Turíne

„Prvé dva dni sme bývali u saleziánov v Bergame, kde nám každý deň na raňajky prichystali veľkú hostinu a jeden z nich pre nás odslúžil svätú omšu. Len čo sme sa presunuli do
Turína, vedeli sme, že to nebudeme mať ľahké. V prvé dni nás vedúci oboznámili s tým, že sme prišli slúžiť druhým a program je prichystaný pre účastníkov. My sme im mali spríjemniť a uľahčiť tento týždeň. Počas prvých dvoch dní bol prichystaný program pre nás, mohli sme sa zúčastniť katechéz alebo prechádzok po Turíne. Mali sme aj možnosť stretnúť sa s dobrovoľníkmi z vojnou sužovanej Sýrie, ktorí nám priblížili ako ťažko momentálne žijú. Na tretí deň nášho pobytu v Turíne začali prichádzať prví účastníci, ktorých sme mali ubytovať. Ešte predtým ich však bolo treba zaregistrovať – to nás hneď preverilo, lebo sa tam nahrnulo naraz asi dvetisíc ľudí z rôznych krajín sveta. Počas týždňa sa nazbieralo dokopy osemtisíc mladých a každý deň prebiehali slávnostné ceremoniály v športovej hale neďaleko Valdocca. Tam sme vydávali raňajky, obedy i večere a usmerňovali ľudí. V strede týždňa bola v parku pri hale oslava, na ktorej mohla každá krajina rozložiť stan a prezentovať svoju kultúru a zvyky. Bolo to veľmi zaujímavé a zábavné. V strede bolo veľké pódium, na ktorom sa striedali účastníci mnohých krajín a predvádzali tance, ktoré sme sa mohli naučiť tancovať s nimi. Večer sme sedeli na lavičke s dvomi ďalšími dobrovoľníkmi zo Slovenska a prišiel k nám salezián z Buenos Aires. Začal nám ukazovať kúzla, čím nám veľmi pripomínal don Bosca a hneď si nás získal. Spriatelili sme sa a po zvyšok osláv sme sa stretávali a zabávali. No našli sme si tam mnoho priateľov aj z iných krajín. Koncom týždňa sme sa presunuli na Colle don Bosco, kde sme znova museli všetkých ubytovať a snažili sme sa im pomôcť, ak niečo potrebovali. V sobotu večer to celé vypuklo. Na nádvorí tancoval môj kamarát z Nigérie aj s jeho krajanmi a spievali pritom africké piesne. Pripojil som sa k nim a veľmi sme si to užívali. Netrvalo dlho a vytvoril sa okolo nás kruh ľudí, ktorí tancovali s nami. Oficiálna oslava don Boscových 200. narodenín začala koncertom orchestra a vyvrcholila polnočným príhovorom hlavného predstaveného don Angela Fernandeza Artimeho. Nezabudol sa prihovoriť ani nám, dobrovoľníkom a poďakovať nám za všetko, čoho sme sa zriekli pre druhých. V nedeľu ráno sme sa už všetci tešili na záverečnú svätú omšu, po ktorej sa nám prihovoril aj pápež František. Po omši sme si uvedomili, že sa všetko končí a lúčili sme sa s priateľmi, ktorých sme tam spoznali. Nasledujúce dva dni sme oddychovali. Prešli sme si Turín a zostali sme na Valdoccu, kde sme boli ubytovaní s Chorvátmi, Poliakmi a Sýrčanmi. Prežili sme spolu krásny večer, počas ktorého sme mohli navzájom zdieľať naše zážitky. Z Talianska sa nám odchádzalo veľmi ťažko, pretože sme tam spoznali veľa úžasných ľudí. Všetci však veríme, že to budú priateľstvá na celý život.“

Tobiáš Záhumenský

Viac informácie nájdete na webstránke akcie – www.symdonbosco2015.com

foto: Flickr SYM Salesian Youth Movement

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.