Akcia Máj Zelený, ktorá už tradične býva na lúkach pod starohorskou.

Archív pre zančku: Máj zelený