VŠADE BUDEM CHODIŤ 5 MINÚT V PREDSTIHU!

aktuálna výzva a bodovanie za apríl

700/15000
Tabuľka osobitného poradia chlapcov
MENO BODY
Dávid Tománek 700

Sprievodcovia na ceste

Miško Magone

Miško Magone

Carlo Acutis

Carlo Acutis

Ninni di Leo

Ninni di Leo

Dominik Savio

Dominik Savio

Michal Magone žil od 19.septembra 1845 do 21.januára 1859. Do svojich 13-ich rokov býval v Carmangole, potom až do svojej smrti v Don Boscovom ústave v Turíne.

Michal Magone bol chudobný chlapec bez otca. Jeho matka musela tvrdo pracovať, aby ona a jej deti mali z čoho žiť, a nemohla sa teda o neho starať. V Carmangole sa často potĺkal po uliciach a veľmi rád sa hral s ostatnými chlapcami. Bol veľmi nadaný a šikovný, mal dobré srdce, ale bol aj ľahkomyseľný a neposedný. Miško bol veľmi rád, keď sa dozvedel, že ho Don Bosco prijal do svojho ústavu v Turíne. Rozhodol sa, že sa stane kňazom. Ako to už v ústave Don Bosca bývalo, každý nový chlapec dostal svojho tajného „anjela strážneho“, ktorý sa mu mal stať kamarátom a ukázať mu, ako sa má v ústave správať, niekedy ho i napomenúť. Don Bosco si myslel, že niet lepšieho návodu na výchovu, ako dobrý príklad.

Miško sa po príchode do ústavu veľmi zmenil. Na začiatku sa musel zbaviť svojich zlozvykov. Bolo ho treba stále napomínať, aby sa učil ovládať prudké výbuchy svojho hnevu. Ale aj tu pomerne rýchlo zvíťazila jeho rozhodná vôľa: naučil sa ovládať svoju vznetlivú povahu. Miška, ktorý sa predtým v kostole nudil a neobsedel, začali pobožnosti zaujímať, páčili sa mu a do kostola sa dôkladne pripravoval. Spieval aj v chlapčenskom zbore. Jeho vzor bol Dominik Sávio a chcel ho vo všetkom napodobňovať. Časom sa stal ten neposedný Michal Magone vzorom pre všetkých chlapcov v ústave. V jeden večer sa sťažoval na bolesti žalúdka. Don Bosco mu dal liek proti žalúdočným bolestiam a poslal ho spať. Na druhý deň mu bolo zle, ťažko sa mu dýchalo. Don Bosco zavolal lekára, ale ten nič nezistil a odporúčal užívať tie isté lieky ako doteraz. Práve v ten deň bola v Turíne aj Miškova matka, ktorá im vysvetlila, že chlapec už od malička trpí na bolesti žalúdka a že mu podávala tie isté lieky, ako mu dali aj teraz. Na ďalší deň sa jeho stav veľmi zhoršil. Otec Zattini mu udelil sviatosť pomazania chorých. O niekoľko hodín prudkým bolestiam podľahol. Po Miškovej smrti zavládol v ústave veľký smútok a žiaľ.

Carlo Acutis sa narodil v Londýne rodičom Andreovi Acutisovi a Antonii Salzano. Jeho rodičia v Londýne pracovali, ale krátko po narodení Carla sa presťahovali do Milána. Carlo sa rád modlieval ruženec, týždenne sa spovedal a pred každou sv. omšou sa modlil pred svätostánkom. Vedelo sa o ňom, že má veľký záujem o počítače.

Školské roky prežil v Miláne pod vedením jezuitov v Inštitúte Leva XIII. Za vzor mu slúžili  sv. František z Assisi, sv. František a Hyacinta, sv. Dominik Savio, sv. Alojz Gonzaga, sv. Tarzícius a sv. Bernadeta Soubirousová. Krátky života Carla ukončila leukémia v nemocnici San Gerardo v Monze dvanásteho októbra 2006. Bol to obyčajný chalan – taký, ako všetci okolo neho. Študoval v poslednom ročníku lýcea Leva XIII. v Miláne, spravovaného otcami jezuitmi.

Mal priateľov, zbožňoval počítače, programoval na vysokej úrovni, vytváral webové stránky a denne sa venoval strihu videa. Ale Carlo bol zároveň chlapcom, v ktorom sa naplno prejavovala Božia milosť. Modlieval sa ruženec a denne chodil na svätú omšu, prinášal obety. On, syn zámožnej dcéry, sa staral o tých, ktorí ostali bez strechy nad hlavou a núdznych, ktorých stretával na svojich cestách. Často chodieval adorovať Krista v Oltárnej sviatosti. Svedkom jeho vzťahu k Eucharistii je aj živé svedectvo – výstava eucharistických zázrakov, ktorú pripravil a sprístupnil sa stretla s úspechom doma i v zahraničí. Odkedy vo svojich siedmich rokoch prvýkrát prijal Krista, nevynechal svätú omšu. Madona bola jeho veľkou orodovníčkou, a nezabúdal teda ani na modlitbu ruženca. Moderný život a Carlova aktuálnosť sa dokonale spojili s jeho hlbokým eucharistickým životom a mariánskou úctou. Isto i to z neho robilo špeciálneho a všetkými obľúbeného mladého muža. „Zvesť o jeho svätosti sa tajomným spôsobom rýchlo rozšírila do celého sveta,“ vyjadril sa Mons. Ennio Apeciti, zodpovedný za Úrad pre kauzy svätých Milánskej arcidiecézy. „V jeho živote sa udialo niečo veľké, pred čím sa sám skláňam.“

Carlo bol tak zanietený pre informatiku, že jeho priatelia, ba dokonca i dospelí inžinieri, ho považovali za génia. V úžase a nechápavo pozerali na to, ako rozumie tajomstvám, ktoré mali byť odhalené len tým, čo študovali informatiku. Jeho záujmovou oblasťou nebolo len programovanie, ale aj strih filmu, tvorba web stránok, správa rôznych malých novinových webov, dobrovoľná pomoc núdznym či aktivity s deťmi alebo staršími. Sám hovorieval, že naším kompasom má byť Božie slovo, ku ktorému sa máme neustále vracať. Ale na to, aby sme dosiahli tak vysokú métu, akou je nebo, potrebujeme aj špeciálne prostriedky – sviatosti a modlitbu. Carlo spravil Eucharistiu centrom svojho života. Nazýval ju „diaľnicou do neba“. Tento mladík sám bol tajomstvom Milánskej diecézy. Ešte pred smrťou obetoval svoje utrpenie za pápeža a celú Cirkev. Už krátko po jeho smrti sa začali ozývať hlasy za jeho blahorečenie. 13. mája 2013 sa začal proces jeho blahorečenia, čím získal titul služobník Boží. Mnohí si ho zapamätali tým, že dokumentoval Eucharistické zázraky z celého sveta a publikoval ich na webovej stránke, ktorú sám vytvoril v mesiacoch pred smrťou.

„Našou métou nemá byť koniec, ale večnosť. Večnosť je naša vlasť. Už od počiatku sme v nebi očakávaní. Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie.“

Ninni sa narodil 4. apríla 1957 do jednej z palermských rodín ako prvorodený. Už v jedenástich rokoch musel Ninni nahradiť svojho otca ako hlava rodiny, potom čo jeho otec zahynul. V dvanástich začal navštevovať, spoločne s jeho bratmi Valériom a Sergejom, miestne oratórium, kde bol duchovne vychovávaný miestnymi saleziánmi.

Ninni sa spočiatku nevedel uchytiť, no keď si zvykol na prostredie, stal sa veľmi aktívnym či už po duchovnej stránke, alebo v aktivitách oratória. Zbožňoval kalčeto, basketbal a futbal i tanec. Jeho brat Sergej povedal, že Ninni by v živote nezmeškal omšu. Miloval modlitbu, z biblie najradšej citoval : „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Nevedel byť sebecký. Bol dobrým študentom. Leto 1973 mal stráviť na Technickom Inštitúte pre Inšpektorov. Avšak, jedného júlového dňa Ninni začal prudko vracať a bolesť hlavy, ktorú pociťoval, by sa dala z málo čím porovnať . Doktori mu diagnostikovali leukémiu.

Po istej dobe sa Ninni spolu s jeho mamou presunuli do Paríža, kde bolo špeciálne oddelenie pre deti s touto chorobou. Ninni sa rýchlo zoznámil s miestnymi deťmi dával im nádej prostredníctvom svojej viery. Koncom roka 1973 sa obaja vrátili do Sicílskeho mestečka. Ninni sa zdal byť ako predtým. Začal študovať, hral sa, tancoval hoci to bola iba ilúzia. Ninnimu nepomohla ani liečba vo Francúzsku a 23.1.1974 podľahol tejto ťažkej chorobe ako šestnásťročný.

Odmeny

Laser game

Laser game

Kino

Kino

Paintball

Paintball

Chatovačka

Chatovačka