ZVEĽAĎME NAŠE PROSTREDIE

ČO CHCEME DOSIAHNUŤ?

Cieľom kampane je vyzbierať finančné prostriedky (26.000 €) na vybudovanie novej zelenej spevnej plochy na krátkodobé odstavenie auta počas svätých omší a aktivít v Salezku.

PARKOVISKO PRED SALEZKOM NESTAČÍ

V posledných rokoch sa rapídne zvýšil počet návštevníkov našej farnosti a Salezka, ktorí k nám prichádzajú z iných mestských častí a okolitých obcí. Dôsledkom toho sa v areály snaží zaparkovať čoraz viac áut. Existujúce oficiálne parkovisko má k dispozícii 25 miest, čo je momentálne nedostačujúce. Nápor áut je najviac citeľný v nedele a počas veľkých podujatí. Práve preto mnohí návštevníci, ktorí sa nezmestia na existujúce parkovisko parkujú na pešej zóne pred kostolom, pred garážami saleziánov alebo na zadnej kamenistej ploche. Dôsledkom takéhoto parkovania sa ničí a znehodnocuje areál, majetok saleziánov, komplikuje život a dochádza ku malým dopravným kolíziám. Celý priestor sa tak stáva neprehľadným a nebezpečným hlavne pre deti. Na zadnej kamenistej ploche sú síce počas omší a akcií odstavené autá, ale veľmi zle sa to v zime udržuje, ľudia nevedia, kde presne majú zastaviť, zaparkujú hocijako a celá plocha sa nevyužije efektívne. A v neposlednom rade samotný podklad je svojou hrúbkou vrstvy nedostačujúci.

LEPŠIA ÚPRAVA ZADNEJ KAMENISTEJ PLOCHY

Riešenie tejto situácie vidíme v tom, že existujúcu zadnú kamenistú plochu zveľadíme a prerobíme ju na novú zelenú spevnenú plochu určenú na krátkodobé parkovanie počas svätých omší a aktivít v Salezku.

PREČO TERAZ?

Ku konkrétnym krokom nás priviedla stavba domu pre sestry saleziánky. Súčasťou stavebného povolenia je povolenie stredom súčasnej spevnenej kamenistej plochy vybudovať prístupovú cestu k domu sestier, ktorá bude zároveň slúžiť aj ako prístup na zelenú spevnenú kamenistú plochu. Mesto Banská Bystrica v najbližších mesiacoch plánuje vybudovať nové parkovisko na Tatranskej ulici, ktoré bude priamo susediť s naším plotom. S mestom sme sa dohodli, že pri budovaní nového mestského parkoviska nám umožnia z neho prístup k zadnej bráne nášho pozemku, čím by sme zjednodušili vjazd a výjazd áut do nášho areálu.

ČO ZNAMENÁ ZELENÁ SPEVNENÁ PLOCHA?

Spevnená plocha bude tvorená drenážnou vrstvou kameňa a vrchnou vrstvou jemného kameňa s rašelinou, v ktorom bude vysadená špeciálna zmes trávy. Stredom spevnenej plochy pôjde cesta z drenážnej zámkovej dlažby. Pri plote, ktorý  oddeľuje náš areál od mestského pozemku bude pás zelene (stromy, kríky, kvety).

KOĽKO TO BUDE STÁŤ?

26.000 €

Kamene 12.000 €

Zámková dlažba 7.000 €

Zeleň  (stromy, kríky, trávnatá zmes) 5.000 €

materiál 1.300 €

Obrubníky  700 €

Ako môžem prispieť?

  • Ľubovoľný finančný príspevok do označenej krabičky vo vestibule kostola
  • 10€ , 20€, alebo ľubovoľná suma na účet prostredníctvom QR kódu.