Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

Úvod

Modlitba ruženca, nášho každodenného desiatku. Niekto povie, že načo opakovať stále dookola tie isté slová. Že je to taký modlitbový mlynček. No a čo. My ten mlynček máme radi. Pracovný režim tohto stroja je nastavený tak, aby bola nastavená nepretržitá výmena medzi ľudským a božským: Božie sa stáva prístupné ľuďom a ľudské sa povznáša k Bohu. Božia Matka, ktorá kedysi piekla chlieb pre svoju rodinu, dostane múku z nášho mlyna ako prejav úcty jej potomstva. Z našej múky dokáže nasýtiť ešte aj mnohých chudobných na ceste do raja.

V modlitbe sa opakujú stále tie isté formulky, vždy tie isté slová. Nemalo by sa to meniť? Kto sa modlí iba občas, až keď ho k tomu prinútia životné okolnosti majú stále nejakú nesplnenú žiadosť: zbaviť sa zármutku, mať lepšie známky, vymeniť nejakého nepríjemného človeka, mať väčší úspech, zdravie. Pozornosť takého človeka sa viac sústreďuje na danú pomoc ako na Toho, koho prosia. Kto sa modlí často, radšej opakuje tie isté formulky. Láska nepotrebuje veľa slov. Opakovanie nemusí upadnúť do mechanického opakovania. Môže sa stať remeslom, niečím, čo ovládam dobre. Iné je pracovať mechanicky, iné je robiť veci remeselne, s fortieľom, odborne, s láskou. Opakovaná modlitba je cestou k získaniu takejto remeselnej zručnosti.

Aj my sa chceme pripraviť na slávnosť Pomocnice zamyslením sa nad slovami často opakovanej modlitby Zdravas Mária.

Prvá časť Anjelského pozdravenia Zdravas Mária obsahuje niekoľko invokácií, výziev plných úcty. Druhá časť obsahuje vyjadrenie žiadostí, zhrnutých do jednej.