Deň farnosti

  • V nedeľu 22. mája 2016

    Začíname o 10:30 slávnostnou svätou omšou na ihrisku za saleziánskym strediskom (hrá detský orchester; slávnostný kazateľ don Anton Červeň)

  • Nie je potrebné odbehnúť na nedeľný obed, bude guľáš pre všetkých…

    Môžete sa tešiť na tombolu, futbalový turnaj, veľké prekvapenie pre deti a pestrý program pre mladých aj dospelých…

  • Oplatí sa prísť!

    Dozviete sa o mnohých možnostiach a skrytých talentoch v našom Salezku.

Aký je hlavný cieľ akcie Deň farnosti?

Deň farnosti sa slávi pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice, patrónky našej farnosti. Takže sú to naše hody. Don Bosco chcel, aby sa sviatky Panny Márie slávili čo najhonosnejšie a my, saleziáni, teda máme pred sebou túto výzvu. Máme za čo ďakovať, robí sa tu kopec veľkej roboty, sme veľká farnosť a prvým hlavným cieľom je spoločná oslava našej Patrónky. No je tu aj druhý, nie menej dôležitý cieľ: Vytvoriť priestor pre stretnutie sa.

Popíš nám v čom je akcia Deň farnosti iná oproti tradičnému turnaju "Savio Cup", ktorý sa organizoval v minulých rokoch?

Najvýznamnejším bodom celého dňa bude spoločná slávnostná sv. omša, na ktorej by sme sa mohli stretnúť úplne všetci. Práve tam je príležitosť poďakovať za všetko Pánu Bohu cez Pannu Máriu. Jednou veľkou sv. omšou sa má zvýrazniť naše rôznorodé spoločenstvo. Po sv. omši sa potom ako v každej rodine spoločne naobedujeme. Preto sa bude vydávať guláš, kapustnica, klobásky…  Pre deti bude po obede pripravených kopec rôznych hier. Dospeláci si budú môcť posedieť v kruhu priateľov pri čapovanom pivku alebo kávičke. Pri tzv. mužských či ženských stánkoch chceme verejnosti predstaviť aj rôzne možnosti, čo všetko sa dá v našej farnosti nájsť a ako sa realizovať, či tráviť voľný čas.

Celé popoludnie má byť popretkávané zaujímavými vstupmi moderátorov, tombolou a aj tradičným futbalovým turnajom.

Pre koho je akcia "Deň farnosti" určená?

Úplne pre všetkých. Chceme, aby sa tu každý cítil ako doma. Preto aj motto tejto akcie: Salezko… miesto pre každého.

Čo Vás saleziánov viedlo k zorganizovaniu takejto akcie?

Všimli sme si, že tu máme pomerne veľkú farnosť, v ktorej sa skrýva kopec zaujímavých ľudí. Stretávame sa často s ochotou pomôcť, zapojiť sa. Ľudia sa zaujímajú, čo sa tu deje, ako sa dá viac zapojiť do života spoločenstva. A to sú pre nás výzvy, aby sme sa viac otvorili, dali viac o sebe vedieť aj na sídlisku. Aj preto chceme ľudí pozvať ešte bližšie do našich priestorov a zjednotiť sa s nimi pri jednej hodovej sv. omši. Vytvoriť priestor, aby sa medzi sebou viac spoznali a napr. aj zistili, kto vie čo robiť a ako si vieme byť vzájomne nápomocní…