Entries by Eva Boháčiková

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu 28.5.2017

Na budúcu nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci jún, popoludní o 15 hod. bude adorácia pred sviatosťou Oltárnou spojená s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. V nasledujúcom týždni je prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania a tiež prvý piatok v mesiaci. V sobotu je prvá sobota v mesiaci – Fatimská. Dnes zbierka na […]