Ročný poplatok za členstvo v Domke a Laure

Aj v novom kalendárnom roku 2024 si môžete obnoviť členské do Salezka. Členom sa môže stať každý – dieťa, vysokoškolák, rodič, ktorý využíva priestory a ponuky Salezka, ale rovnako aj ten, kto s nami len sympatizuje. Registračný poplatok na kalendárny rok je 10 €, u nových členov je potrebné vypísať jednorázovo aj registračné listy. Počet členov našich združení ovplyvňuje výšku dotácie z ministerstva školstva a zároveň nám členské pomáha pokryť režijné náklady na chod Salezka.
Obnoviť členské si môžete u služby v bare počas popoludňajšieho oratka (utorok – piatok 15.30 – 18.00) alebo u ktoréhokoľvek saleziána a sestry saleziánky.
Viacej informácií nájdeš na TOMTO linku.
  • kedy

    Utorok – Piatok

  • čas

    15:30 – 18:00

  • kde

    Saleziánske stredisko Banská Bystrica