Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice – 7. 6. 2020

  1. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.  Sv. omše v našom kostole budú ráno o 7:00 hod. a popoludní o 17:00 hod. a o 18:30 hod.
  2. Dnes je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci jún. Popoludní o 15:00 hod. bude v našom kostole modlitba Korunky Božieho milosrdenstva spojená s adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou.
  4. Oznamujeme Vám, že ponuky pre deti počas letných prázdnin sú už rozpísané na našej stránke sbb.sk, alebo aj na nástenke kostola. Online prihlasovanie detí na jednotlivé letné aktivity sa spustí už dnes od 13:00 hod. Platenie bude možné hotovosťou osobne kedykoľvek po sv. omši počas nasledujúcich dvoch týždňov.
  5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok.

V sobotu je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Budúca nedeľa je jedenásta nedeľa v cezročnom období.