Farské oznamy na 11. nedeľu v období cez rok – 14. 6. 2020

  1. V piatok bude slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pri večernej sv. omši bude odprosujúca pobožnosť pred sviatosťou Oltárnou. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu“, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  2. Chceme sa vám poďakovať sa vzorné dodržiavanie všetkých hygienických opatrení počas celého obdobia korona vírusu. Naďalej nosme rúška a dodržiavajme to, čo nám nariaďujú naši Cirkevní a štátni predstavení.
  3. Oznamujeme Vám, že ponuky pre deti počas letných prázdnin sú už rozpísané na našej stránke sbb.sk, alebo aj na nástenke kostola. Online prihlasovanie detí na jednotlivé letné aktivity sa spustilo minulú nedeľu a kapacity letných akcií sú už pri väčšine akcií naplnené. Upozorňujeme rodičov, že už ostáva len týždeň na zaplatenie poplatku. Platí sa hotovosťou osobne v Salezku kedykoľvek po večernej sv. omši počas týždňa, alebo aj po všetkých dopoludňajších sv. omšiach dnes.
  4. Zbierka na energie bola vo výške 580€. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  5. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho.

V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Budúca nedeľa je dvanásta nedeľa v období cez rok.