Farské oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého – 31. 5. 2020

  1. Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Od pondelka, 1. júna, sa znova modlíme modlitbu Anjel Pána.
  2. Veriaci, ktorý sa počas dnešnej slávnosti Zoslania Ducha Sv. zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  3. Zajtra, v pondelok, je Svätodušný pondelok po nedeli zoslania Ducha Sv. V našom kostole bude omša večer o 18:30 hod.
  4. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Spovedá sa počas každej sv. omše. Keďže sa dlhšie obdobie nespovedalo, na tento prvý piatok pridávame aj sv. omšu o 17:00 hod. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
  5. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci jún. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  6. Zbierka na katolícke masmédia minulú nedeľu bola vo výške 200€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  7. Oznamujeme vám, že od zajtrajšieho dňa končíme so živými prenosmi sv. omší z našej kaplnky. Týmto sa chceme poďakovať naším animátorom, ktorí sa ochotne vkladali do tejto služby v streamovaní počas celých troch mesiacov.
  8. Oznamujeme Vám, že ponuky pre deti počas letných prázdnin sú v štádiu príprav. Online prihlasovanie detí na letné oratko sa spustí od budúcej nedele.
  9. Budúcu nedeľu je zbierka na energie.
  10. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

Pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi; svätodušný pondelok.

V stredu je spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.

Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza.

V piatok je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.

Budúca nedeľa je Nedeľa Najsvätejšej Trojice.