Farské oznamy na 6.Veľkonočnú nedeľu – 17. 5. 2020

 1. Vďaka uvoľňovaniu opatrení v reakcii na Koronavírus sa aj v našom kostole obnovili bohoslužby. Všetky sv. omše ostávajú v pôvodných časoch. Spovedáme počas každej sv. omše, no je dôležité stále zachovávať dvojmetrový odstup a pristupovať s rúškom. Namiesto spovedníc budeme využívať náhradný vetraný priestor.
 2. Pripomíname, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Keďže aj v tomto období je počet ľudí v kostole stále obmedzený, aj naďalej budeme slúžiť sv. omše v priamom prenose z našej kaplnky – každý deň o 17:30 hod.
 3. omše ráno o 7:00 hod. a v nedeľu o 7:30 hod. sú prednostne vyhradené pre seniorov.
 4. Termín prvého sv. prijímania sa z plánovaného 6. júna prekladá na neskôr. Dnes ešte nevieme presný termín. Ako náhle budeme vedieť rozhodnúť, rodičom prvoprijímajúcich detí to zašleme spolu so všetkými informáciami mailom.
 5. Sviatosť birmovania sa preložila na október.
 6. Deň farnosti, ako aj všetky hromadné podujatia plánované do konca školského roka sa rušia.
 7. Zatiaľ ešte neotvárame ani Salezkoneobnovujeme aktivity. O otvorení vás budeme hneď informovať.
 8. Pobytový aj zážitkový tábor v júli sme taktiež zrušili. Chceme však počas prázdnin ponúknuť pestré ponuky letného oratka. Viac sa dočítate na našej stránke sbb.sk.
 9. V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni za úrodu.
 10. V štvrtok, 21. mája je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše v našom kostole budú ráno o 7:00 a popoludní o 17:00 hod. a o 18:30 hod. Okrem toho aj streamovaná sv. omša o 17:30 hod.
 11. Na budúcu nedeľu je zbierka na masmédiá.
 12. Pokračujeme v modlitbe deviatnika k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Spoločná modlitba deviatnika je vždy pri večernej sv. omši pred požehnaním. Taktiež ponúkame na každý deň svedectvo nás saleziánov a sestier. Pridávame ho každý deň na našu FB skupinu Salezko.
 13. Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.
 14. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok.

Budúca nedeľa je siedma Veľkonočná nedeľa.