Jarný hokejbalový kemp

Počas jarných školských prázdnin mali deti v našom Salezku možnosť aktívne využiť svoj voľný čas. Konkrétnou ponukou bol hokejbalový kemp a všetko, čo s ním súvisí. Deti mali možnosť bližšie sa zoznámiť s týmto športom, osvojiť si či zlepšiť svoje herné zručnosti, zasúťažiť si a zabaviť sa. Počas piatich dní sa pri jednotlivých hrách spoznávali a našli si tu nových kamarátov. Každý deň absolvovali tréningy, súťaže i voľnú hru. Počasie nám poväčšine prialo, takže sme trénovali na vonkajšom hokejbalovom ihrisku. Keď boli podmienky nevyhovujúce, využili sme priestory telocvične na Magurskej ulici. V závere kempu si deti domov odniesli malý darček a pozvanie pridať sa do nášho hokejbalového tímu.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii celého hokejbalového kempu. Tešíme sa na vás v lete.

Jarný hokejbalový kemp
Jarný hokejbalový kemp