Raz za mesiac bude vychádzať infolist

Pred nedávnom sme oslávili sviatok sv. Františka Saleského, ktorý, okrem iného, patrí aj medzi patrónov žurnalistov a novinárov. Týždeň po ňom sme slávili sviatok nášho zakladateľa sv. Jána Bosca. Viete, čo majú títo svätci spoločné? Našlo by sa toho určite viac, ale ja teraz narážam na konkrétny spôsob akým ohlasovali vieru. Sv. František Saleský vydával vo svojej diecéze rôzne vieroučné brožúrky a plagáty, ktorými chcel pomôcť ľuďom, aby pochopili, čo je pravé učenie Cirkvi. Inšpiroval sa ním aj Don Bosco, ktorý mal vo svojom oratóriu na Valdoccu v Turíne jednu z najmodernejších tlačiarní tej doby, aby mohol po vzore Františka tiež šíriť radostnú zvesť medzi bežných ľudí. Vydával noviny, životopisy svätých, infolist o dianí v oratku a podobne.

A pri infoliste sa zastavíme. Od letných prázdnin, ako mediálny tím, pracujeme na tom, aby sme vám mohli priniesť niečo, čo by vás informoval o tom, čo bolo, ale hlavne, aj o tom, čo bude.

A práve teraz okolo sviatkov týchto dvoch svätých žurnalistov sa to stáva skutočnosťou. Infolist saleziánskeho diela v Banskej Bystrici bude vychádzať pravidelne prvú nedeľu v mesiaci. Na prvej strane sa vždy dozviete o najdôležitejších udalostiach, ktoré sme spoločne prežili za uplynulý mesiac. Na druhej strane vás budeme informovať o udalostiach, ktoré nás čakajú. Vieme, že nie všetci sú aktívni na sociálnych sieťach, a preto tam nájdete dátumy, plagáty a tiež dôležité informácie, na ktoré netreba v súvislosti s danou akciou zabudnúť. Pripnite si ho doma na chladničku, nech vám nič neujde. Veríme, že aj touto cestou sa naša saleziánska farská rodina viac zjednotí, lebo budeme o jednotlivých veciach viac vedieť a že sa zvýši aj miera informovanosti.

Za mediálny tím
Lukáš Závodník SDB

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.