Farské oznamy na 4. nedeľu v období cez rok – 2. 2. 2020

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15:00 hod. bude modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou.
  2. V pondelok je spomienka na sv. Blažeja. Z tohto dôvodu bude omša aj v pondelok večer a bude sa pri nej udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.
  3. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Pozývame Vás na sviatosť zmierenia, hlavne deti a mládež.
  4. V sobotu, 8. februára pri rannej sv. omši, ktorá výnimočne začne o 8:00 hod. budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môže prijať človek chorý, ďalej vo veku nad 60 rokov a čo je dôležité – v stave milosti posväcujúcej (po vykonaní sv. spovede).
  5. Budúcu nedeľu uvedieme premiéru muzikáluBOLA RAZ JEDNA KLIETKA“ Vstupenky na obidve premiéry sú už vypredané. Stále máme lístky na reprízu, ktorá sa uskutoční 16. februára. Môžete si ich zakúpiť pri východe z kostola, alebo v Salezku.
  6. Verejná generálka muzikálu sa odohrá už tento štvrtok o 19:00 v Misijnom dome na Skuteckého ulici. Vstup je voľný.
  7. V utorok pozývame všetkých farníkov na „Večeradlo s Pannou Máriou“ v našom kostole po večernej sv. omši
  8. Srdečne pozývame vaše deti na JARNÝ HOKEJBALOVÝ KEMP, ktorý sa uskutoční počas jarných prázdnin – 28.februárav našom Salezku. Hokejbalový kemp otvárame pre chlapcov a dievčatá vo veku od 9 do 11 rokov. Prihlásiť sa je možné do 17.februára u nášho spolubrata Petra Jurčišina – Kukľu (peter.kukla55@gmail.com / 0911911544)
  9. Od dnešnej nedele začíname vydávať informačník Salezka. Nájdete ho v kostole vzadu na stolíku. Bude pozostávať z dvoch strán. Na prvej strane sa pozrieme, čo najdôležitejšie sa udialo za posledný mesiac a na druhej strane vám prinesieme kalendár akcií na najbližší mesiac s potrebnými informáciami. Budete mať tak väčší prehľad, čo nás kedy čaká. Informačník si môžete zobrať za dobrovoľný príspevok.
  10. Dnes je zbierka na fasádu saleziánskeho domu. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  11. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

V stredu je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice.

V štvrtok je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov.

Budúca nedeľa je piata nedeľa v cezročnom období.