Farské oznamy na 25. nedeľu v období cez rok – 24.9.2017

1. Saleziáni don Bosca Vás pozývajú na slávnosť blahorečenia don Titusa Zemana,saleziána, kňaza a mučeníka.Slávnosť bude v Bratislave. Odchod autobusu je z Penziónu Krivánskej o 5,30 hod. Stále je možnosť sa prihlásiť  so zálohou 10 Eur.

2.  V sobotu 30.9.2017 nebude v našom kostole sv. omša o 7,00 hod a ani o 18,30 hod., pretože sme na blahorečení don Titusa Zemana v Bratislave.

3. Zbierka na energie bola vo výške 465,- Eur. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

4. V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15,00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. V tento deň 1.10. začíname 40 – hodinovú eucharistickú  adoráciu podľa Sv. Filipa Neriho. Úmysly adorácie sú za uzdravenie od závislosti rôzneho druhu, za ozdravenie nášho sídliska, za dar viery, za kňazské a rehoľné povolania. Záverečná sv. omša bude v pondelok 2.10.2017 večer o 22,00 hod. Prosíme, aby ste sa zapísali do hárkov, ktoré sú vo vestibule. Všetci ste srdečne pozvaní. Snažme sa objaviť silu v Eucharistickom Kristovi.

5. V mesiaci októbri Vás pozývame na modlitbu sv. ruženca aj po sv. omši spolu s komunitou bratov a sestier.

6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V utorok je ľubovoľná spomienka  Kozmu a Damiana, mučeníkov

V stredu  je spomienka Sv. Vincenta de Paul, kňaza

V piatok je sviatok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

V sobotu je spomienka Sv. Hieronyma, kňana a učiteľa Cirkvi

Budúca nedeľa je 26. nedeľa v období cez rok.