Ružencové spoločenstvo bl. J.H.Newmana

Toto ružencové spoločenstvo tvoria mladí, saleziáni a sestry FMA z nášho strediska. Jeho členovia prisľúbili, že sa budú denne modliť určený desiatok. Spoločne sa takto na diaľku spájame v modlitbe celého sv.ruženca na rôzne úmysly, ktoré mesačne aktualizujeme. Ak by ste chceli pridať úmysel, prípadne sa priamo pripojiť k modlitbám pokojne sa ozvite.

  • ktokoľvek

    určené pre

  • denne

    modlíme sa

  • Info

    u saleziánov/sestier/členov

„Modlitba je živým prejavom viery.“

Aktuálne úmysly (január/2020)
  • za naše krstné a birmovné deti
  • za všetkých našich blízkych mladých, ktorí sa budú rozhodovať, kam na VŠ
  • za parlamentné voľby vo februári
  • za vytrvalosť, či už vo vzťahu, osobnom projekte, v práci alebo v manželstve
  • za tie ženy, ktoré pod svojím srdcom nosia nového a krásneho človiečika
  • za našu (ne)chuť milovať, nech sa vzdáme egoizmu
  • za kamarátovu dcéru
  • za chuť a vytrvalosť v modlitbe
  • za chorú babku
  • za chorého otca
  • za chorého strýka
Meno Desiatok ruženca
Dominika Bernátová Bolestný (1) Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil
Martin Funiak Bolestný (2) Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný
Terka Fiľová Bolestný (3) Ježiš, ktorý bol pre nás tŕnim korunovaný
Štefan Masič Bolestný (4) Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol
Pavol Pillár Bolestný (5) Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný
Pauli Mäsiarová Slávnostný (1) Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych
Ivan Bernát Slávnostný (2) Ježiš, ktorý slávne vystúpil na nebesia
Žofi Lukáčová Slávnostný (3) Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého
Lukáš Macko Slávnostný (4) Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal
Roxy Róthová Slávnostný (5) Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval
Megy Jánošíková Svetla (1) Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie
Marek Javorčík Svetla (2) Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru
Juraj Kovaľ Svetla (3) Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie
Veronika Lehotská Svetla (4) Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia
Evka Lukáčová Svetla (5) Ježiš, ktorý pri poslednej večeri ustanovil Sviatosť Oltárnu
Jano Jamriška korunka Božieho milosrdenstva
Mária Jánošíková úvod + modlitba na úmysel Svätého Otca
Michal a Mária Merešovci Radostný (1) Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svátého počala
Daniela Sršňová Radostný (2) Ježiš, ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila
Andrej Jazbec Radostný (3) Ježiš, ktorého si Panna v Bethlehem porodila
Andrej a Soňa Leitnerovci Radostný (4) Ježiš, ktorého si Panna so sv. Jozefom v chráme obetovala
Ondrej Bašo Radostný (5) Ježiš, ktorého si Panna so sv. Jozefom v chráme našla

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.