• LETO 2019 V SALEZKU

  Rodina, kde žijem

 • LETO 2019 V SALEZKU

  Rodina, kde žijem

 • LETO 2019 V SALEZKU

  Rodina, kde žijem

* v termínoch akcií môžu nastať zmeny

CYKLOVÝLET

 • Termín: 19. – 23. jún 2019

VÝLET ANIMÁTORIEK

 • Termín: 20. – 23. jún 2019

POBYTOVÝ TÁBOR

 • Termín: 30. jún – 6. júl 2019

ZÁŽITKOVÝ TÁBOR

 • Termín: 7. – 13. júl 2019

HOKEJBALOVÝ KEMP

 • Termín: 8. – 12. júl 2019

HREBEŇOVKA CHLAPI

 • Termín: 11. – 14. júl 2019

ORATKO NA ŠPACÍRKE

 • Termín: 15. – 19. júl 2019

MINIŠTRANTSKÝ TÁBOR

 • Termín: 19. – 22. júl 2019

PÚŤ DO TURÍNA (pre absolvenstov SŠA)

 • Termín: 23. – 28. júl 2019

HREBEŇOVKA MLADÍ

 • Termín: 15. – 18. august 2019

PRÍMESTSKÝ TÁBOR

 • Termín: 19. – 23. august 2019

PLÁNOVANIE ANIMÁTOROV + ANIMÁTORSKÝ VÝLET

 • Termín: 26. až 30. august 2019